Javni poziv Vladi RS k ponovni preučitvi smiselnosti razvrstitve prodajaln med izjeme s pogojem testa

Javni poziv Vladi RS k ponovni preučitvi smiselnosti razvrstitve prodajaln med izjeme s pogojem testa
 
 
Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije (NSTTS)  poziva Vlado RS, da na podlagi dejstev ponovno razmisli in pretehta odločitev o razvrstitvi:                                   

  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
  • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
  • kmetijske prodajalne,
  • specializirane prodajale z otroškim programom,
  • prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
  • tržnice,
med izjeme s pogojem testa.
 
Dejstvo je, da mnoge prodajalne svojo dejavnost opravljajo neprekinjeno, vse od razglasitve epidemije 12.03.2020.
 
Zaposleni v trgovini ves čas natančno upoštevajo ukrepe za preprečitev širjenja COVID -19, nosijo maske 8 ur in več, umivajo in razkužujejo roke, upoštevajo priporočeno razdaljo in vsak dan znova in znova opozarjajo in osveščajo kupce o ukrepih za preprečitev širjenja virusa v njihovih trgovinah.
 
Rezultati njihovega trdega dela niso javno objavljeni v medijih, saj trgovcev v prodajalnah  nikoli niste ne videli in slišali, da bi protestirali proti nošenju mask, razkuževanju rok in ohranjanju primerne razdalje.
Zaposleni v trgovinah se zavedajo svoje odgovornosti v nastali situaciji, zavedajo se, da je njihovo poslanstvo, tudi v kriznih razmerah, nemoteno oskrbeti prebivalstvo z nujnimi  življenjskimi potrebščinami. Rezultat njihovega trdega dela je viden v statistiki deleža aktivnih okužb v prodajalnah.
 
SPOROČILO ZA JAVNOST TZS, 05.01.2021
»V času trajanja epidemije, ko trgovina uspešno opravlja nalogo nemotene osnovne preskrbe prebivalstva, se je izkazalo, da se je ta dejavnost izjemno dobro odzvala in dosledno upošteva ter izvaja vse predpisane ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19. Posledično ugotavljamo, da je v trgovini okužb malo in tudi te so v delovno okolje vnesene predvsem iz domačega okolja zaposlenih. Temu pritrjuje tudi analiza TZS, na podlagi katere ugotavljamo, da je v obdobju med 16. 12. 2020 in 29. 12. 2020 delež aktivnih okužb v prodajalnah manj kot 1,5 %, in v primerjavi s predhodnim analiziranim obdobjem med 9. 12. 2020 in 22. 12. 2020 ni narasel. Tudi iz podatkov NIJZ, COVID sledilnika z dne 4. 1. 2020 o virih in lokacijah okužb za obdobje 21. 12. do 27. 12. 2020 izhaja, da je bila trgovina vir okužbe zgolj za 1,76 % oseb, kar kaže na učinkovitost preventivnih ukrepov v tej dejavnosti kar je tudi pomemben argument za sproščanje omejevalnih ukrepov v tej dejavnosti.«
 
Glede na vse navedeno, pozivamo Vlado RS k ponovnemu razmisleku, ali je  smiselno zaposlene v trgovinski dejavnosti, med njimi tudi tiste, ki že leto dni neprekinjeno delajo v izrednih razmerah, pošiljati na tedensko testiranje.
V NSTTS menimo, da je ob upoštevanju pogojev iz 4. in 5. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, v trgovinski dejavnosti v več kot zadostni meri poskrbljeno za preprečitev širjenja COVID-19.
 
 
 
 Aleksandra Horvat                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsednica NSTTS